SITE BANNER

web (Уеб) дизайн

Сертификати КНОБ

                                  

REV сертификат TEGoVA

    

REV сертификат за Признат европейски оценител / Recognised European Valuer (REV) със сертификат № REV-BG/CPV/2023/6 изд. от Европейската група на оценителските асоциации TEGoVA

TEGoVA e европейска група на оценителските асоциации е организация с идеална цел, състояща се от 74 асоциации от 37 държави, които обединяват общо над 70 000 оценители в Европа.

Основните области, в които работи TEGoVA, са:
  • създаване и налагане на единни стандарти за оценяване - ЕСО
  • професионално обучение на оценителите
  • участие при разглеждане на различни въпроси от оценителската практика на ниво европейски институции

Значение на REV сертификацията

REV сертификацията дава възможност на професионално работещите оценители на недвижими имоти в дадена държава, да бъдат разпознаваеми в общността на европейските оценители.

REV статусът е конкурентно предимство за оценителите и е доказателството, че те имат гарантиран минимум от професионални знания и опит, както и задълбочени познания по европейските оценителски стандарти и етичните правила за поведение, които да им дадат възможност за интерпретация и приложение на техните принципи на национално ниво.

REV статусът позволява на инвеститорите и потребителите на оценителски услуги от всички държави да намират местни оценители, квалифицирани съобразно европейските изисквания за изготвяне на оценки на недвижими имоти.

REV статусът дава сигурност на потребителите на национално и европейско ниво, че оценителските услуги ще им бъдат предоставени от професионалисти със специални познания и опит, което ще им даде възможност за вземане на обосновани инвестиционни решения.