SITE BANNER

Дизайн на рекламни материали

Приложения

Най-типичните случаи на необходимостта от независима оценка на активи са:
 • Покупко-продажба на активи
 • Ипотечно кредитиране
 • Залог
 • Непарични вноски в капитала на търговски дружества
 • Застраховане
 • Разделяне на собствеността
 • Съдебни производства
 • Инвестиционни проекти
 • Преоценка на дълготрайните активи
 • Данъчно облагане
 • Несъстоятелност