SITE BANNER

Начало

Професионален оценителски опит

В многогодишната си оценителска практика, управителят на "Емона Консулт" ЕООД инж.Таня Манолова участва в изготвянето на множество оценки на цели търговски предприятия и отделни активи, в различни сфери на стопанската дейност, за целите на приватизацията и банковата сфера.

По значими оценки на Дълготрайни Материални Активи:

Ръководство въздушно движение – София
Ремотекс –Стара Загора
Оптикоелектрон– Панагюрище
Берг Монтана Фитинги– Монтана
Металик – Гъбене
ЗММ – София
Динас – Сливен
Домостроене– Бургас
Металхим Холдинг – Сопот
Институт по заваряване– София
Пирин Мрамор – Сандански
Орловец - Враца
Интеркомерс– София
Хлебопроизводство и сладкарство – Кюстендил
Жилищно строителство – Бургас
Метални конструкции Холдинг – София
ВМТ Орбита– Ловеч
Графобал-България – Своге
Гъмза – Плевен
Захарни заводи– Горна Оряховица
Вагоно-ремонтен завод – Левски
Вагоно-ремонтен завод – Септември
ЗММ– Стомана – Силистра
Добруджа АД – Силистра
Албена Стил – Добрич
ВЕЦ – Жребчево, Катунци, Бели Осъм, Черни Осъм, Брестиом
Кабелкомерс – София
Чугунолеене - Ихтиман
Софарма – Врабево
и много други за целите на приватизацията и банковата сфера

По значими Оценки на нематериални активи:

БАЛКАНКАР Холдинг – марки и ноу-хау
Ален Мак– Пловдив – марки
София Кабел - марка
Лега Интерконсулт – Пенков, Марков и Партньори – търговска репутация
София Крематориум – ноу-хау
Пловдивски панаир – марки и други фактически отношения
ДЗИ - търговска марка
и много други обекти на недвижимо и движимо имущество и интелектуална собственост.