SITE BANNER

Начало

"Емона Консулт" ЕООД - гр. София е оценителска фирма,

регистрирана през 2008 г. с основен предмет на дейност консултантски, оценителски и счетоводни услуги.

Управител на фирмата е инж. Таня Манолова –

лицензиран оценител с над 15-годишен професионален опит в оценяването за целите на приватизацията и банковата сфера.

Образование:

Висше техническо образование - специалност “Технология на машиностроенето”; 5 години стаж като инженер-конструктор; над 15 години стаж като професионален оценител;

Квалификации:

  • 1997 - Лиценз за оценка на интелектуална собственост и други фактически отношения № 5316 от 06.03.1997 г. изд. от Агенцията за приватизация
  • 1998 - Лиценз за оценка на машини и съоръжения № 6753 от 10.03.1998 г. изд. от Агенцията за приватизация
  • 2001 - Лиценз за оценка на недвижими имоти № 9383 от 04.04.2001 г. изд. от Агенцията за приватизация
  • 2008 - Лиценз за оценка на търговски предприятия № 11204 от 10.04.1998 г. изд. от Агенцията за приватизация
  • 2018 - Признат европейски оценител / Recognised European Valuer (REV) със сертификат № REV-BG/CPV/2023/6, изд. от Европейската група на оценителските асоциации TEGoVA